O nas

O nas

Wędrownicy działają jako sekcja skautowa Stowarzyszenia Rodzin im. bł. Mamy Róży i realizują jego cele statutowe. Projekt ten rozwija się od 2014 roku i obejmuje obecnie 350 dzieci.

Naszym celem jest przygotowanie młodych do służby na rzecz parafii. Począwszy od wilczków, przygotowujemy naszych wychowanków do odważnego świadczenia o Jezusie Chrystusie i wspierania Kościoła we wszystkich okolicznościach. Pomaga nam w tym metoda skautowa, która obejmuje wychowanie człowieka w wielu wymiarach i pozwala doskonalić się w cnotach.

Oryginalna idea naszego projektu to zaangażowanie rodziców do organizacji grup skautowych i prowadzenia zbiórek. Chcemy, aby łączyły nas wspólne wartości i przyjaźń, dlatego dbamy o ducha wspólnoty. Szukamy inspiracji w myśli założycieli skautingu katolickiego – gen. Roberta Baden-Powella i o. Jakuba Sevin SJ. Bardzo poważnie tratujemy Prawo Skautowe i Zasady, dążymy do realizacji wszystkich pięciu celów skautingu: kształtowania charakteru, rozwoju zmysłu praktycznego, wyrabiania ducha służby, pogłębiania relacji z Bogiem i działania dla rozwoju fizycznego i zdrowia.

Szanujemy czas i pieniądze rodziców, którzy powierzają nam swoje dzieci. Dlatego informacje o terminach zbiórek są podawane z wyprzedzeniem, zaś zbiórki nie są odwoływane bez szczególnie ważnego powodu. Przy wszystkich naszych działaniach minimalizujemy koszty, przewidujemy także dodatkowe zniżki dla rodzin wielodzietnych.