Formacja

Formacja

Nasze zbiórki są w naturalny sposób przeniknięte modlitwą, którą traktujemy jak rozmowę z kochającym Ojcem. Podczas zbiórek wilczkowych przybliżamy dzieciom czytania z Mszy św. z nadchodzącej niedzieli, wydarzenia roku liturgicznego i postaci świętych. Udział wilczków w Krucjacie Eucharystycznej pomaga budować pobożne nawyki.

Skautki i skauci raz w miesiącu organizują zbiórkę formacyjną, na której spotykają się na adoracji Najświętszego Sakramentu, modlą się Jutrznią i rozważają Pismo Święte. Poprzez służbę liturgiczną w parafii poznają i coraz bardziej kochają Mszę św. Organizujemy dla nich według własnej metody kurs przygotowujący do Bierzmowania, a także Kurs Wtajemniczenia Chrześcijańskiego dla osób na progu dorosłości.

Na zbiórkach poznajemy Bohaterów, którzy są związani z historią Polski. Urządzamy gry oparte o scenariusze chwalebnych zdarzeń z naszej narodowej przeszłości. Uczestniczymy w bieżących wydarzeniach związanych z upamiętnianiem oporu przeciwko najeźdźcom hitlerowskim i komunistycznym, wspomagamy Polaków żyjących na Kresach.