Dlaczego Wędrownicy?

Dlaczego Wędrownicy?

Czy potrzebna jest nowa organizacja harcerska, kiedy już istniejące mają dziesiątki tysięcy członków? Czy potrzebna jest nowa forma ewangelizacji dzieci i młodzieży, kiedy mamy już stare i sprawdzone rozwiązania? Czy warto angażować siły w budowę nowych struktur, zamiast wesprzeć już obecne?

Duch Święty wciąż wzbudza w Kościele nowe inicjatywy, które odpowiadają na bieżące potrzeby. Bo świat się zmienia i to, co działało sto lub pięćdziesiąt lat temu, dziś może być przeżytkiem. Ewangelia uczy nas, aby nie wlewać młodego wina do starych bukłaków, lecz do nowych. Ponadczasowe treści potrzebują nowej formy.

Wędrownicy istnieją po to, aby służyć Bogu i Kościołowi. Przychodzą w momencie, kiedy wyzwaniem staje się zatrzymanie młodych w parafiach. Odpowiadamy na to organizując oddolnie grupy dla dzieci i młodzieży. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli zakorzenieni w swoich parafiach, aby czuli się ich współgospodarzami i aby angażowali się w ich życie.

To podejście jest czymś zupełnie nowym, co odróżnia nas od innych organizacji harcerskich. Mają one rozmaity stosunek do Kościoła i w różnym stopniu wymagają od swoich członków wyznawania wiary katolickiej. Wędrownicy nie wpisują się w ten szereg organizacji od najmniej do najbardziej pobożnych. Jesteśmy integralną częścią Kościoła, chcemy pomagać w prowadzeniu dzieci do Boga i włączaniu ich we wspólnotę parafialną. Wszystko inne jest wtórne wobec tego celu.

Konsekwencją jest odmienny sposób budowania relacji. Nie naśladujemy wzorca wojskowego opartego na hierarchii przełożonych i podwładnych, w którym dopuszczone są zachowania przemocowe. Naszym celem jest budowa wspólnoty chrześcijańskiej skupionej wokół Jezusa Chrystusa. Spoiwem naszych grup ma być przyjaźń, a wszelkie problemy rozwiązujemy kierując się miłosierdziem.

Ten radykalizm wiary łączymy z dążeniem do pełnego przeżycia doświadczenia skautingu. Mówimy, że naszą harcówką jest las, bo w nim spędzamy najwięcej czasu. Od najmłodszych lat uczymy dzieci samodzielności i zaradności, aby w starszym wieku obcowanie z przyrodą nie stanowiło dla nich problemu. Nasze leśne obozy pozwalają przekonać się, jak dużo szczęścia daje życie proste i blisko natury.